Isännöintipalvelut

Mitä isännöinti on?

Isännöitsijä huolehtii taloyhtiönne päätöksenteosta. Hän valmistelee ja tekee ehdotukset tarvittavista päätöksistä taloyhtiön hallitukselle. Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia tarvittavien linjauksien ja päätöksien tekemisestä ajallaan. Hän on pitkäjänteisyyden, suunnitelmallisuuden ja tavoitteiden asettamisen asiantuntija.

Isännöitsijä huolehtii taloyhtiön hankintojen ja palveluiden järjestämisestä. Isännöitsijän tehtävänä on  olla talouden asiantuntija huolehtien sen suunnittelusta ja kirjanpidosta. Isännöitsijä järjestää taloyhtiön ja sen hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden välisen viestinnän.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden

 • hallinto
 • kunnossapidon järjestäminen ja valvonta
 • taloudenhoito

Erillispalvelut

 • kirjanpito
 • vuokranvalvonta

Hyvä isännöintitapa - Isännöinnin eettisetohjeet

Isännöintiyritys

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti.
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi.
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi.
 • toimii tasapuolisesti.
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti.
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja.
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet.
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja.
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa.
 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit.
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta.
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti.
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan.
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin. Isännöinnin eettiset ohjeet on laadittu isännöintiin, toimivan yhteistyön perustaksi.

Ota yhteyttä

Omat tiedot
*
*
*